Binnen Medisch Centrum Zonnestein wordt iedereen met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld. Op deze manier houden wij een prettige en veilige sfeer in ons centrum.

WEL

 • Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle wijze met elkaar om.
 • Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers opvolgen.
 • Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen, zodat u niemand stoort.
 • Als daar reden voor is mogen medewerkers u vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • Hulphonden hebben toegang tot het gebouw, andere honden helaas niet.

NIET

 • Zonder geldige reden mag u niet in ons centrum aanwezig zijn.
 • Verbaal- of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.
 • Roken.
 • Alcohol of drugs gebruiken of verhandelen.
 • Wapens bij u te dragen.
 • Zonder toestemming fotograferen of filmen.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kunnen wij u de toegang tot ons centrum ontzeggen.

Bij diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag doen wij aangifte bij de politie.

De medewerkers van ons centrum zijn niet aansprakelijk bij schade, diefstal of verlies van eigendommen.

Doorgaan naar artikel