Klachtenregeling

Wij hopen uiteraard dat het niet nodig is, maar mocht u een klacht hebben dan verzoeken wij u dat te bespreken met uw zorgverlener. Klik op de zorgverlener om het desbetreffende klachtenformulier te bereiken: 

Doorgaan naar artikel